O NAS

Biuro rachunkowe ATAX powstało w 2000r. z myślą o kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Naszym głównym celem jest maksymalne wyręczenie klienta w sprawach związanych z prowadzeniem firmy. Podpisane przez Państwa pełnomocnictwa pozwalają nam na wypełnienie i wysłanie w Waszym imieniu niezbędnych dokumentów oraz reprezentowanie Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Dzięki temu oszczędzacie tak cenny dla Was czas oraz pozbywacie się stresu związanego z kontrolą dokumentów przez urzędy.

W swojej działalności opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach. Korzystamy z najlepszych na rynku programów komputerowych, serwisów informacyjnych oraz specjalistycznej prasy. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach. Efektywność naszej działalności polega na dostosowaniu się do Państwa oczekiwań oraz doskonałej znajomości prawa podatkowego.

OPIS DZIAŁALNOŚCI KANCELARII PODATKOWEJ BIEGŁEGO REWIDENTA „ATAX”:

Biegły rewident to osoba zaufania publicznego, której praca polega na weryfikowaniu i potwierdzaniu, że informacje finansowe płynące na rynek od firm i organizacji są prawdziwe. Dzięki pracy biegłych rewidentów możemy zaufać, że dane, które analizujemy zostały zweryfikowane i w sposób rzetelny oddają kondycję finansową badanej firmy. Zawód biegłego rewidenta polega na wykonywaniu czynności re wizji finansowej, co oznacza badanie sprawozdań finansowych, ich przegląd oraz wykonywanie innych usług poświadczających – zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta.

Wiele osób, w sposób stereotypowy, utożsamia pracę biegłego rewidenta z pracą księgowego. Tymczasem są to dwa różne zawody, gdyż biegły rewident, za pomocą szeregu różnych metod badawczych, weryfikuje m.in. pracę księgowego, sprawdzając, czy ogół zdarzeń gospodarczych zarejestrowanych przez księgowość jest zgodny z rzeczywistością.

Kancelaria Podatkowa „Atax” posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych , a jej właścicielka Małgorzata Gramsz posiada uprawnienia biegłego rewidenta.