O NAS

Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta ATAX powstało w 2000r. z myślą o kompleksowej obsłudze wszystkich typów podmiotów gospodarczych. Rozliczamy duże inwestycje deweloperskie, instytuty medyczne, firmy produkcyjne ale również drobne podmioty handlowo-usługowe. Naszym głównym celem jest maksymalne wyręczenie klienta w sprawach związanych z prowadzeniem firmy. Dzięki udzielonym nam pełnomocnictwom wypełniamy i wysłamy wszelkie niezbędne dokumenty i deklaracje oraz reprezentujemy Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS zarówno w sprawach bieżących jak i podczas kontroli.

W swojej działalności opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach. Korzystamy z najlepszych na rynku programów komputerowych, serwisów informacyjnych oraz specjalistycznej prasy. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach. Efektywność naszej działalności polega na dostosowaniu się do Państwa oczekiwań oraz doskonałej znajomości prawa podatkowego.

OPIS DZIAŁALNOŚCI BIEGŁEGO REWIDENTA

Biegły rewident to osoba zaufania publicznego, której praca polega na weryfikowaniu i potwierdzaniu, że informacje finansowe płynące na rynek od firm i organizacji są prawdziwe. Dzięki pracy biegłych rewidentów możemy zaufać, że dane, które analizujemy zostały zweryfikowane i w sposób rzetelny oddają kondycję finansową badanej firmy. Zawód biegłego rewidenta polega na wykonywaniu czynności rewizji finansowej, co oznacza badanie sprawozdań finansowych, ich przegląd oraz wykonywanie innych usług poświadczających – zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta.

Wiele osób, w sposób stereotypowy, utożsamia pracę biegłego rewidenta z pracą księgowego. Tymczasem są to dwa różne zawody, gdyż biegły rewident, za pomocą szeregu różnych metod badawczych, weryfikuje m.in. pracę księgowego, sprawdzając, czy ogół zdarzeń gospodarczych zarejestrowanych przez księgowość jest zgodny z rzeczywistością.

Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta ATAX posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych , a jej właścicielka Małgorzata Gramsz posiada uprawnienia biegłego rewidenta.