Biuro rachunkowe

Zapewniamy kompleksową obsługę klientów w zakresie:

  • prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenia ksiąg handlowych,
  • prowadzenia rejestru VAT,
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
  • sporządzania rocznych zeznań podatkowych,
  • rozliczania składek ZUS i sporządzania niezbędnych deklaracji