Biegły rewident

Zapewniamy kompleksową obsługę klientów w zakresie:

 • wykonywanie czynności rewizji finansowej, najczęściej utożsamianych z badaniem sprawozdań finansowych,
 • doradztwo biznesowe pozwalające spojrzeć w przyszłość poprzez wskazanie zarówno szans jak i zagrożeń stojących przed firmą poparte szerokim, interdyscyplinarnym spojrzeniem i doświadczeniem analitycznym,
 • weryfikację historycznych danych finansowych, w tym ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce,
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 223 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych),
 • badanie planu przekształcenia spółki (art. 559 § 1 K.s.h.),
 • doradztwo podatkowe,
 • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
 • opracowanie polityki rachunkowości i przystosowanie wzorcowego planu kont,
 • opracowanie instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów księgowych firmy,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych